De (on)mogelijkheid van de digitale kerk

Johan Roeland, Tetske van Dun, Elke Hauser, Lucas van Heerikhuizen, Aad
Hofland, Ruard Ganzevoort, Martijn den Hollander, Hijme Stoffels en Peter
Versteeg (onderzoeksgroep Virtuele Zingeving, Vrije Universiteit Amsterdam)

Verschenen in: Handelingen 39(3), 2012, 67-76; Online:
www.handelingen.com/detailed-news/article/de-onmogelijkheid-van-
de-digitale-kerk.html

Abstract

Sociale media en kerk zijn geen gescheiden werelden, maar worden veelal wel
van elkaar onderscheiden, als zou er sprake zijn van een kerkelijk domein en
een virtueel domein dat met  name gebruikt kan worden voor PR,
informatievoorziening en missionaire doeleinden. In deze bijdrage verkennen
wij een andere benadering, namelijk die van sociale media als kerk, als een
ruimte, plaats of domein waarin kerk gestalte kan krijgen.