VACATURE: Postdoc/Onderzoeker

For English, please see below

Functietitel: Postdoc/Onderzoeker project RITUS (Religion in the Urban Sphere)

Fte: 0,2 fte
VU eenheid: Faculteit der Godgeleerdheid
Vacaturenummer: 14323
Publicatiedatum: 9 oktober 2014
Sluitingsdatum: 31 oktober 2014

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt twaalf faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

De Faculteit der Godgeleerdheid is een open, dynamische, oecumenische faculteit waar mensen met verschillende religieuze of seculiere levensovertuiging zich in onderlinge dialoog wijden aan hoogstaand wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en relevante maatschappelijke dienstverlening. Naast een bachelor Theologie, die samen met de Protestantse Theologische Universiteit wordt verzorgd, en een bachelor Religiewetenschappen zijn er een- , twee- en driejarige masteropleidingen. Vanuit een levendige Graduate School of Theology and Religious Studies vindt de begeleiding van 250 promovendi plaats. De faculteit is sterk internationaal georiënteerd.

Functieinhoud

De Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit heeft, in het kader van het onderzoeksproject Religion in the Urban Sphere van de sectie Praxis een vacature voor een Postdoc. Het onderzoeksproject richt zich op de relatie tussen religie/spiritualiteit en de stad. Mogelijke foci zijn: stadsontwikkeling en religieuze plaatsen; de sociale, culturele en politieke participatie van religieuze gemeenschappen in lokale contexten; de omgang van lokale overheden met religieuze diversiteit en dynamiek; en de betrokkenheid van religieuze gemeenschappen en actoren op grootstedelijke vraagstukken rondom sociale cohesie, tolerantie, duurzaamheid, vluchtelingenproblematiek en leefbaarheid.   

Het project wordt geleid door prof.dr. Hijme Stoffels, dr. Miranda Klaver en dr. Johan Roeland.

Functie-eisen

• Gepromoveerd in de theologie, religiewetenschappen, (godsdienst-)sociologie, culturele antropologie, sociale geografie of aanpalend vakgebied;

• Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van kwantitatief en kwalitatief wetenschappelijk onderzoek;

• Kennis en open houding t.a.v. de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke richtingen in Nederland;

• Goede schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands en Engels;

• Goede sociale, communicatieve en organisatorische vaardigheden;

• Creativiteit en flexibiliteit;

• In teamverband willen en kunnen werken, maar ook een grote mate aan zelfstandigheid bezitten.

Bijzonderheden

De Postdoc zal een aanstelling voor 12 maanden krijgen met een aanstellingsomvang van 0,2 fte. Van hem of haar verwachten wij een bijdrage binnen het project met als resultaat een wetenschappelijk artikel, een expert meeting en een uitgewerkt NWO-voorstel. Bij honorering van het voorstel door NWO kan de Postdoc aansluitend een 1,0 fte aanstelling krijgen voor max. 3 jaar.

Op www.werkenbijdevu.nl kunt u onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen uitgebreid terugvinden zoals:

• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;

• minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;

• ruime bijdrage van 70% aan reiskosten OV woon-werkverkeer;

• goede en voordelige sportfaciliteiten.

Salaris

Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.037,- en maximaal € 3.831,- bruto per maand (salarisschaal 10) bij een voltijds dienstverband.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. Hijme Stoffels
Tel.: 020 59 86631
E-mail: h.c.stoffels@vu.nl

Sollicitatie

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een Curriculum Vitae met twee referenties, de digitale versie van uw proefschrift en een stuk van 500 woorden, waarin u uw ideeën voor een bijdrage aan het onderzoeksproject uiteenzet, kunt u onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header of linksboven op uw brief en envelop voor 1 november 2014 sturen naar:

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Godgeleerdheid
T.a.v. Dhr. Mr. A.W. Mulder, directeur bedrijfsvoering
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam
Of per e-mail: hrm.thw@vu.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

//English

The Faculty of Theology of VU University Amsterdam offers a 12 months 0,2 fte postdoc job in the research project Religion in the Urban Sphere. This research project focuses on the relation between religion/spirituality and the city. Possible themes are: city development and religious places; the social, cultural and political participation of religious communities in local contexts; the interaction of local authorities with religious diversity and dynamics; and the involvement of religious communities and actors in urban issues such as social cohesion, tolerance, sustainability, asylum seekers, and quality of life. The job includes the organization of an expert meeting, the production of an academic article and the delivery of an elaborated NWO grant proposal. In case this proposal will be granted, the postdoc obtains a 1,0 fte appointment for a maximum of three years. 

Supervisors of the research project are prof.dr. Hijme Stoffels, dr. Miranda Klaver and dr. Johan Roeland.

Applicants should send a cover letter with their motivation, CV, a list of two references, the digital version of their dissertation, and a 500 words document, in which they explicate their ideas for a contribution to the research project before 1 November 2014 (mention the vacancy number in the e-mail header) to:

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Godgeleerdheid
t.a.v. Dhr. Mr. A.W. Mulder, directeur bedrijfsvoering
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam

Or via e-mail: hrm.thw@vu.nl

Cultures, Communities, Care, TRIC: Rural, TRIC: Urban, TRIC: Virtual, TRIC: Religion and sustainable communities, TRIC: Building religious (in)tolerance and reconciliation, TRIC: Religous leadership of the future