Cursus(course): Spiritual Care and Trauma

Najaar 2016, Geestelijke zorg en trauma

Geestelijk verzorgers, pastores en predikanten hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen die een traumatische ervaring hebben opgedaan. Hoe kunnen zij op een professionele manier communiceren met deze mensen en wat kunnen zij voor hen doen, vanuit hun professionele expertise? De cursus “Spiritual Care and Trauma” geeft antwoordt op deze vragen. Prof. dr. R.R. Ganzevoort en drie gastdocenten zullen vier diverse onderwerpen behandelen. Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over inzicht in: 

.    Psychotrauma: Inleiding en theorie

.    Trauma, levensloop en identiteit

.    Trauma, cultuur en religie

.    Ouderdom en posttraumatische spiritualiteit

.    Mogelijkheden voor geestelijke verzorging in traumatische ervaringen 

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus. Voor meer informatie bekijk de flyer of neem contact op met: Josée Netten: 020-6601905 of e-mail: j.netten@impact.arq.org